Liên hệ

Mọi chi tiết xin vung lòng liên hệ qua sau đây:
SĐT: +0840978933922
Gmail: conggame88@gmail.com
Ngoài ra các bạn có thể liên hệ thông qua page facebook mục giới thiệu!